nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celnyDz.U.03.41.358

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny.


Na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Załącznik do rozporządzenia w zakresie przejść granicznych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

MINISTER INFRASTRUKTURY
_________________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz.U. Nr 93, poz. 833 ).Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia .............. (poz. ...)


Wykaz
przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny


Południowy odcinek granicy państwowej:
1. Z Republiką Słowacką:
  1) Barwinek (drogowe),
  2) Chyżne (drogowe),
  3) Muszyna (kolejowe),
  4) Łysa Polana (drogowe),

2. Z Republiką Czeską:
  1) Cieszyn-Boguszowice (drogowe),
  2) Chałupki (drogowe, kolejowe),
  3) Kudowa-Słone (drogowe),
  4) Międzylesie (kolejowe),
  5) Zawidów (drogowe, kolejowe),
  6) Zebrzydowice (kolejowe);

Zachodni odcinek granicy państwowej - z Republiką Federalną Niemiec:
  1) Gubin (drogowe, kolejowe),
  2) Jędrzychowice (drogowe),
  3) Kołbaskowo (drogowe),
  4) Kostrzyn (drogowe),
  5) Krajnik Dolny (drogowe),
  6) Lubieszyn (drogowe),
  7) Olszyna (drogowe),
  8) Kunowice (kolejowe),
  9) Świecko (drogowe),
  10) Świnoujście (drogowe),
  11) Węgliniec (kolejowe);

Północno-wschodni i wschodni odcinek granicy państwowej: 1. Z Federacją Rosyjską:
  1) Bezledy (drogowe),
  2) Braniewo (kolejowe),
  3) Gołdap (drogowe),
  4) Gronowo (drogowe),

2. Z Republiką Litewską:
  1) Budzisko (drogowe),
  2) Trakiszki (kolejowe),

3. Z Republiką Białoruś:
  1) Bobrowniki (drogowe),
  2) Kukuryki (drogowe),
  3) Kuźnica Białostocka (drogowe, kolejowe),
  4) Terespol (kolejowe),

4. Z Ukrainą:
  1) Dorohusk (drogowe, kolejowe),
  2) Hrebenne (drogowe, kolejowe),
  3) Hrubieszów (kolejowe),
  4) Korczowa (drogowe),
  5) Medyka (drogowe),
  6) Przemyśl (kolejowe);

Północny (morski) odcinek granicy państwowej – porty morskie:
  1) Gdańsk,
  2) Gdynia,
  3) Kołobrzeg,
  4) Szczecin;

Przejścia graniczne lotnicze – porty lotnicze:
  1) Gdańsk-Rębiechowo,
  2) Poznań-Ławica,
  3) Katowice-Pyrzowice,
  4) Rzeszów-Jasionka,
  5) Warszawa-Okęcie.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-12
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3756 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.