nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych1. Minister Środowiska

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

4. Instytut Przemysłu Organicznego

5. Główny Inspektor Sanitarny

6. Instytut Medycyny Pracy

7. Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

8. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

9. Ministerstwo Finansów

10. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11. Lewiatan

12. Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

13. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

14. Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy

15. Konfederacja Pracodawców Polskich

16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

17. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4379 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.