nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnychDz.U.03.62.575

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych.


Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykaz ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez ubezpieczonego ze środków własnych, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych
(Dz. U. Nr 140, poz. 909 oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1723).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia ...... 2003 r. (poz. ...)


WYKAZ PONADSTANDARDOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1) zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach nie będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia;
2) operacje zmiany płci;
3) świadczenia z zakresu stomatologii inne niż określone w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych, wydanym na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
4) świadczenia z zakresu akupunktury, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z leczeniem bólu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-04
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8355 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.