nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

PROJEKT USTAWY o wyrobach medycznychProjekt ustawy o wyrobach medycznych
projekt przyjęty przez Radę MinistrówProjekt ustawy o wyrobach medycznych
tekst przekazany w dniu 13 sierpnia 2009 roku na Komitet Rady Ministrów

Tabela transpozycji dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 dotyczącej wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.Urz. L 331 z dnia 7.12.1998, str.1) do prawa polskiego

Tabela transpozycji dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz.U. L 189 z 20.07.1990, str. 17) do prawa polskiego

Tabela transpozycji dyrektywy 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 zmieniającej dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą produktów biobójczych

Tabela transpozycji dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 dotyczącej wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, str. 1) do prawa polskiegoProjekt ustawy o wyrobach medycznych
tekst przekazany w dniu 10 czerwca 2009 roku na Komitet Rady Ministrów

Zaproszenie na konferencję uzgodnieniową

Projekt ustawy o wyrobach medycznych
tekst ustawy wersja przekazana na konferencję uzgodnieniowej
która odbędzie się w dniu 4 marca 2009

Zestawienie uwag


Projekt ustawy o wyrobach medycznych
tekst ustawy wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 listopada 2008 r.

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2009-06-10
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2009-06-10Monika Latoszek 

Statystyka strony: 30921 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.