nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

3. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

5. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

6. Unia Uzdrowisk Polskich

7. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w z siedzibą w Warszawie

8. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

9. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

10. Minister Finansów

11. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

13. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

14. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

15. Rządowe Centrum Legislacji

16. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

17. Główny Inspektor Sanitarny

18. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

19. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

20. Minister Sprawiedliwości

21. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5054 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.