nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
1. Wicewojewoda Zachodniopomorski

2. Centrum Zdrowia Dziecka

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski

4. Związek Zawodowy Neonatologów

5. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu

6. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

7. Gdański Uniwersytet Medyczny
Konsultant Krajowy ds. Hipertensjologii

8. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

9. Minister Infrastruktury

10. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

11. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

12. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

13. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

14. Rządowe Centrum Legislacji

15. Minister Finansów

16. Minister Sportu i Turystyki

17. Minister Pracy i Polityki Społecznej

18. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO

19. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

20. POLMED-Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych

21. Związek Pracodawców Pielęgniarek i Położnych Warmii i Mazur

22. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

23. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

24. Stowarzyszenie Unii Uzdrowisk Polskich

25. Wojewoda Mazowiecki

26. Wojewoda Wielkopolski

27. Wojewoda Podkarpacki

28. Wojewoda Świętokrzyski

29. Stowarzyszenie "AMAZONKI" Warszawa-Centrum

30. Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

31. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

32. Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

33. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

34. Naczelna Izba Aptekarska

35. Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku

36. Wojewoda Opolski

37. Wojewoda Dolnośląski

38. Minister Środowiska

39. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

40. Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

41. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

42. Wojewoda Lubelski

43. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

44. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

45. Naczelna Izba Lekarska

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 15725 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.