nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnejDz.U.03.83.767

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
1)
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia ........ (poz. ...)


Wykaz badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


1. Badania hematologiczne:
  1) morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym;
  2) płytki krwi;
  3) retikulocyty;
  4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
  1) sód;
  2) potas;
  3) wapń całkowity;
  4) żelazo;
  5) stężenie transferazy;
  6) mocznik;
  7) kreatynina;
  8) glukoza;
  9) test obciążenia glukozą;
  10) białko całkowite;
  11) proteinogram;
  12) albuminy;
  13) kwas moczowy;
  14) cholesterol całkowity;
  15) cholesterol-HDL;
  16) cholesterol-LDL;
  17) triglicerydy (TG);
  18) bilirubina całkowita;
  19) bilirubina bezpośrednia;
  20) fosfataza alkaliczna (ALP);
  21) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
  22) aminotransferaza alaninowa (ALT);
  23) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
  24) amylaza;
  25) kinaza kreatynowa (CK);
  26) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
  27) czynnik reumatoidalny (RF);
  28) miano antystreptolizyn O (ASO);
  29) hormon tyreotropowy (TSH);
  30) antygen HBs-AgHBs;
  31) VDRL.

3. Badania moczu:
  1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
  2) ilościowe oznaczanie białka;
  3) ilościowe oznaczanie glukozy;
  4) ilościowe oznaczanie wapnia;
  5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:
  1) badanie ogólne;
  2) pasożyty;
  3) krew utajona metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:
  1) wskaźnik protrombinowy (INR);
  2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
  3) fibrynogen.

6. Badania mikrobiologiczne:
  1) posiew moczu z antybiogramem;
  2) posiew wymazu z gardła;
  3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella;
  4) białko C-reaktywne (CRP).

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

9. Zdjęcia radiologiczne:
  1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
  2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
  3) zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;
  4) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-30
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 9269 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.