nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporzadzeń:Uwagi do projektów rozporzadzeń:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców1. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

2. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

3. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
znak pisma:KR-023-15/10/KKA

4. Główny Inspektor Sanitarny
pismo z dnia 21 stycznia 2010r.

5. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

6. Minister Spraw Zagranicznych
pismo z dnia 18 stycznia 2010r.

7. Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
znak pisma: DKRM-142-19(2)/10

8. Główny Inspektor Farmaceutyczny

9. Minister Finansów
pismo z dnia 19 stycznia 2010r.

10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
znak pisma:DON ws-0231-12/gk/10(85)

11. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

12. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
znak pisma:KR-023-39/10/KKA

13. Główny Inspektor Sanitarny
pismo z dnia 25 stycznia 2010r.

14. Minister Finansów
pismo z dnia 21 stycznia 2010r.

15. Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
znak pisma: DKRM-142-18(2)/10

16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
znak pisma:DON ws-0231-13/gk/10(86)

17. Minister Spraw Zagranicznych
pismo z dnia 19 stycznia 2010r.

18. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 29 stycznia 2010r.

19. Minister Spraw Zagraniccznych

20. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 22 lutego 2010r.

21. Rządowe Centrum Legislacji
znak pisma MZ-PZ-TSZ-0212-5234-13/SW/09

22. Rządowe Centrum Legislacji
znak pisma MZ-PZ-TSZ-0212-5234-14/SW/09

23. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
znak pisma KCBTiK 12/10

24. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
znak pisma KCBTiK 13/10

25. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
znak pisma KCBTiK 26/10

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4782 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.