nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu AudytuDz.Urz.MZ.10.5.34 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.
zmiana:
Dz.Urz.MZ.2012.33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu


Na podstawie art. 288 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się Komitet Audytu w składzie:
1) Pan Jakub Szulc - przewodniczący Komitetu Audytu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie niezależni:
a) Pan Robert Bartold,
b) Pani Mirosława Boryczka,
c) Pani Stanisława Zwijacz-Niemiec.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6118 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.