nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu ZdrowiaDz.Urz.MZ.10.5.36 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 31 marca 2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia


Na podstawie art. 239 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia ( Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 110 ) § 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5.
1.W skład Komisji, jako przedstawiciele Ministra Zdrowia wchodzą:
1) Przewodniczący – Jan Maciejewski;
2) Zastępca Przewodniczącego - Ryszard Łabanow;
3) Członkowie:
a) Kazimierz Barszcz,
b) Rafał Plachimowicz,
c) Mateusz Białek.
2. Ponadto w skład Komisji Inwentaryzacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą zespoły:
1) spisowe – do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury w składzie wskazanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:
a) przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu:
- Agnieszka Wacek – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Grażyna Wywrot,
- Paweł Klauza,
- Miłosz Tychanowicz,
- Dorota Gniewosz,
b) przedstawiciele Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy:
- Krystian Leśniewski - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Arleta Sroka,
- Karolina Palicka,
- Piotr Dembek,
- Renata Seydak,
- Józef Junatowski,
c) przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie:
- Michał Piwoni - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Janusz Janowski,
- Stanisława Kubera,
- Robert Szostakiewicz,
d) przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze:
- Anna Klimorowska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Kamilla Kramek,
- Elżbieta Cywoniuk,
- Władysław Kaczmarek,
- Krzysztof Kozłowski,
e) przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi:
- Artur Wieruszewski - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Janusz Sońta,
- Henryk Gwarda,
- Joanna Nowak,
f) przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie:
- Jolanta Szymczak - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Urszula Chomik,
- Maciej Woźniakiewicz,
g) przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie:
- Anna Nadolska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Agnieszka Osytek,
- Aleksander Pazyra,
- Lidia Szymaniak,
- Adam Kiersnowski,
h) przedstawiciele Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu:
- Krzysztof Tarnowski - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Małgorzata Kokorczak,
- Andrzej Walasiak,
i) przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie:
- Leszek Grabowski - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Robert Mróz,
- Magdalena Janik,
j) przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku:
- Agnieszka Puchalska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Krzysztof Maliszewski,
- Andrzej Zimin,
k) przedstawiciele Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku:
- Katarzyna Kłosińska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Mariola Głowacka,
- Halina Dzikowska,
l) przedstawiciele Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach:
- Adam Smyk - Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Łukasz Świerkowski,
- Beata Marchwińska,
- Agnieszka Addas,
m) przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach:
- Jolanta Serwata - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Anna Zając,
- Jacek Nowakowski,
- Sławomir Łazuga,
n) przedstawiciele Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie:
- Krystyna Rogalska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Janina Kołodziejska,
- Katarzyna Bystrzycka,
- Bogumiła Rytka,
- Helena Mackiewicz,
o) przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu:
- Halina Lembicz - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Małgorzata Rokicka,
- Alicja Maciejewska,
- Krystyna Borowicz-Mytych,
- Małgorzata Skiba,
p) przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie:
- Anna Kwiatkowska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,
- Andrzej Karolski,
- Włodzimierz Dobosz,
r) przedstawiciele Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie:
- Jan Chłopik - Przewodniczący Zespołu Spisowego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
- Agnieszka Długokęcka,
- Zofia Tomaszewska,
- Anna Kostecka,
- Michał Królik;
2) do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami i metodą uzyskania potwierdzenia stanu prezentowanego w księgach rachunkowych, składające się z przedstawicieli Biura Księgowości Centrali i wydziałów księgowości poszczególnych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7913 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.