nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporządzeń:Uwagi do projektów rozporządzeń:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej1. Minister Finansów
pismo FS6/0310/z/43/2/WAE/2010

2. Minister Sprawiedliwości
pismo z dnia 29 lipca 2010r.

3. Rządowe Centrum Legislacji
pismo: RCL.DPS.542-761-6/10

4. Minister Spraw Zagranicznych

5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
pismo z dnia 14 czerwca 2010r.

6. Rządowe Centrum Legislacji
pismo: RCL.DPS.542-760/10

7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8. Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

10. Rządowe Centrum Legislacji
pismo: RCL.DPS.542-761/10

11. Minister Finansów
pismo FS6/0310/z/43/2/MYB/2010

12. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

13. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowotnego

14. Minister Sprawiedliwości
pismo z dnia 19 lipca 2010r.

15. Minister Finansów
pismo FS6/0310/z/43/1/WAE/2010

16. Minister Sprawiedliwości
pismo z dnia 17 lipca 2010r.

17. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
pismo z dnia 13 lipca 2010r.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4435 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.