nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporzadzeń:Uwagi do projektów rozporzadzeń:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania i sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenie i powiadomienie o wyrobie, za zmianę danych objętych zgłoszeniem i powiadomieniem oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE1. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

2. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 16 lipca 2010r.

3. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 4 sierpnia 2010r.

4. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 2 sierpnia 2010r.

5. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 6 sierpnia 2010r.

6. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 29 lipca 2010r.

7. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 12 lipca 2010r.

8. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 7 lipca 2010r.

9. Minister Gospodarki

10. Ministerstwo Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

11. Minister Finansów
pismo nr FS12-0310-54-1/OKK/10

12. Minister Finansów
pismo nr FS12-0310-52-1/OKK/10

13. Minister Finansów
pismo nr FS12-0310-49-1/OKK/10

14. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15. Minister Pracy i Polityki Społecznej
pismo nr DP-I-022-1161(1)-BA/10

16. Minister Pracy i Polityki Społecznej
pismo nr DP-I-022-1194(1)-BA/10

17. Minister Rolnictwa i Rolnictwa Wsi
pismo z dnia 20 lipca 2010r.

18. Minister Rolnictwa i Rolnictwa Wsi
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

19. Minister Rolnictwa i Rolnictwa Wsi
pismo z dnia 26 lipca 2010r.

20. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-981/10/ECh

21. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-1049/10/EM

22. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-996/10/TR

23. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-980/10/MP

24. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-982/10/JG

25. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-984/10/JG


Uwagi ciąg dalszy

[ 1 ]  [ 2 ]   [ 3 ]

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11237 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.