nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporzadzeń:Uwagi do projektów rozporzadzeń:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania i sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenie i powiadomienie o wyrobie, za zmianę danych objętych zgłoszeniem i powiadomieniem oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE26. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
pismo nr DP-I-0232-983/10/KZ

27. Minister Spraw Zagranicznych
pismo z dnia 16 lipca 2010r.

28. Minister Spraw Zagranicznych
pismo z dnia 14 lipca 2010r.

29. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-391/10/KKAW/17454/10

30. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-394/10/KKAW/17428/10

31. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-397/10/KKAW/17453/10

32. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-396/10/KKAW/17452/10

33. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-393/10/KKAW/17429/10

34. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-395/10/KKAW/17427/10

35. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-382/10/KKAW/17401/10

36. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-381/10/KKAW/17402/10

37. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-384/10/KKAW/17245/10

38. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-383/10/KKAW/17311/10

39. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-380/10/KKAW/17244/10

40. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo nr KR-023-435/10/KKAW/18478/10

41. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
pismo nr DOLis-033-253/10/28100

42. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
pismo nr DOLis-033-263/10/28597

43. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
pismo nr DOLis-033-279/10/29764

44. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
pismo z dnia 23 lipca 2010r.

45. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
pismo z dnia 6 lipca 2010r.

46. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

47. Inspekcja Weterynaryjna
pismo z dnia 13 lipca 2010r.

48. Inspekcja Weterynaryjna
pismo z dnia 27 lipca 2010r.

49. Inspekcja Weterynaryjna
pismo z dnia 15 lipca 2010r.

50. Prezes Głównego Urzędu Miar
pismo z dnia 15 lipca 2010r.


Uwagi ciąg dalszy

[ 1 ]  [ 2 ]   [ 3 ]

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7718 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.