nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporzadzeń:Uwagi do projektów rozporzadzeń:
- projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania i sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w zakresie wyrobów oraz sposobu sprawowania nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za zgłoszenie i powiadomienie o wyrobie, za zmianę danych objętych zgłoszeniem i powiadomieniem oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie wniosków oraz sprawozdania końcowego z wykonania badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru znaku CE51. Prezes Głównego Urzędu Miar
pismo z dnia 20 lipca 2010r.

52. Prezes Głównego Urzędu Miar
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

53. Urząd Dozoru Technicznego
pismo z dnia 6 lipca 2010r.

54. Urząd Dozoru Technicznego
pismo z dnia 27 lipca 2010r.

55. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
pismo z dnia 14 lipca 2010r.

56. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
pismo z dnia 15 lipca 2010r.

57. Agencja Oceny Technologii Medycznych
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

58. Agencja Oceny Technologii Medycznych
pismo z dnia 19 lipca 2010r.

59. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
pismo z dnia 15 lipca 2010r.

60. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
pismo z dnia 22 lipca 2010r.

61. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
pismo z dnia 8 lipca 2010r.

62. Business Centre Club
pismo z dnia 22 lipca 2010r.

63. Business Centre Club
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

64. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "Polfarmed"
pismo z dnia 9 lipca 2010r.

65. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "Polfarmed"
pismo z dnia 16 lipca 2010r.

66. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
pismo nr OIGWM/212/10

67. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
pismo nr OIGWM/213/10

68. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
pismo nr OIGWM/214/10

69. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
pismo nr OIGWM/215/10

70. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
pismo nr OIGWM/231/10

71. Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

72. Główny Inspektor Farmaceutyczny
pismo z dnia 14 lipca 2010r.

73. AS Polonia Sp. z o.o.

74. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr BFPZ/01/07/2010

75. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr BFPZ/02/07/2010

76. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr BFPZ/03/07/2010

77. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr BFPZ/04/07/2010

78. Porozumienie Zielonogórskie
pismo nr BFPZ/05/07/2010

79. Polfa Tarchomin S.A.

80. Internauta


Uwagi ciąg dalszy

[ 1 ]  [ 2 ]   [ 3 ]

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7773 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.