nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzaneDz.U.03.139.1337


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane.

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) zakres świadczeń zdrowotnych polegających na:
    a) profilaktycznych badaniach lekarskich w celu wczesnego rozpoznawania chorób, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych,
    b) profilaktycznych badaniach lekarskich, obejmujących kobiety w ciąży oraz dzieci do ukończenia 6 roku życia, w tym badaniach przesiewowych;
    c) promocji zdrowia obejmującej w szczególności kobiety w ciąży oraz dzieci do ukończenia 6 roku życia;
  2) okresy, w których badania wymienione w pkt 1, są przeprowadzane.

§ 2.

Zakres profilaktycznych świadczeń zdrowotnych u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Zakres profilaktycznych świadczeń zdrowotnych u dzieci do ukończenia 6 roku życia wraz z okresami ich przeprowadzania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

1. W celu profilaktyki chorób nowotworowych narządu rodnego lekarz ginekolog przeprowadza badanie ginekologiczne (we wziernikach i badanie zestawione) u kobiet w wieku powyżej 35 lat w odstępach jednorocznych.

2. W celu profilaktyki raka szyjki macicy, u kobiet w wieku od 25 do 65 lat, wykonuje się badanie cytologiczne szyjki macicy poprzez pobranie materiału z tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy z oceną według systemu Bethesda.

3.W przypadku prawidłowego wyniku badania, o którym mowa w ust. 2, badanie powtarza się po upływie trzech lat.

§ 5.

1. W celu profilaktyki nowotworów złośliwych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje w szczególności:
  1) wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem nowotworów – podczas pierwszej wizyty pacjenta;
  2) u kobiet w wieku powyżej 25 lat instruktaż samobadania piersi przez kobietę;
  3) u kobiet w wieku powyżej 35 lat fizykalne badanie piersi w odstępach jednorocznych;
  4) badanie skóry, warg, jamy ustnej i gardła – co roku;
  5) badanie per rectum kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia – co roku.

2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, informuje pacjentów o zakresie i częstotliwości badań profilaktycznych, o których mowa w ust. 1.

§ 6.

1. W celu przeciwdziałania chorobom odtytoniowym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi działania informacyjne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, określa z osobami uzależnionymi od tytoniu optymalny sposób zwalczania nałogu oraz w trakcie każdej wizyty pacjenta uzależnionego od tytoniu dokonuje oceny postępu walki z nałogiem.

§ 7.

W celu przeciwdziałania gruźlicy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy i podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne.

§ 8.

1. W celu profilaktyki chorób układu krążenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje:
  1) wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem chorób układu krążenia;
  2) pomiar ciśnienia tętniczego krwi u osób zgłaszających się z powodu innych dolegliwości niż zaburzenia układu krążenia – przy każdej wizycie;
v3) pomiar masy ciała i wzrostu dla wyliczenia wskaźnika masy ciała - co trzy lata u osób z nadwagą lub w wieku powyżej 40 lat.

2. W przypadku gdy wskaźnik masy ciała wynosi ponad 30, lekarz o którym mowa w ust 1, dokonuje oceny diety pacjenta i ustala wskazówki dla normalizacji masy ciała.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833)Załączniki do dokumentu : zal01_swiadczzdrow_badprzesiew.doc zal01_swiadczzdrow_badprzesiew.zip zal02_swiadczzdrow_badprzesiew.doc zal02_swiadczzdrow_badprzesiew.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-07-10
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 10286 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.