nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011Dz.Urz.MZ.11.8.70 → z dnia 27 października 2011 r.

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011 1)Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.


GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
1) Niniejszy Komunikat był poprzedzony Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011 (Dz. Urz. MZ. z dnia 29 października 2010 r. Nr 12, poz. 70)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-10-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6248 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.