nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnychDz.U.03.165.1607
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 8 września 2003 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnych.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 6022)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę za wydanie zezwolenia na wykonywanie:
  1) indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej, w tym wykonywanej w miejscu wezwania, w wysokości - 50 zł;
  2) indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej, w tym wykonywanej w miejscu wezwania, w wysokości - 50 zł;
  3) grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, w tym wykonywanej w miejscu wezwania, w wysokości będącej iloczynem 50 zł i liczby pielęgniarek, położnych - wspólników spółki w ramach której wykonywana jest grupowa praktyka.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969 i Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1029.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-09-08
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3962 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.