nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Reumatologicznego w WarszawieDz.U.03.166.1620
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
1)
z dnia 15 września 2003 r.
w sprawie zmiany nazwy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.2)) , zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 października 2003 r. Instytutowi Reumatologicznemu z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 (numer identyfikacyjny REGON 000288567; numer identyfikacji podatkowej NIP 525-001-10-42) 3) nadaje się nazwę:

„Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher”.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER NAUKI

MINISTER FINANSÓW


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.
3) Instytut Reumatologiczny został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 1951 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 120).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-09-15
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4522 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.