nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalnyDz.U.03.105.987


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny.

Na podstawie art. 50a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.1)), zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Rozporządzenie określa wykaz jednostek budżetowych tworzonych
i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny.

2. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w ust. l, określa załącznik do rozporządzenia.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz.682 , z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz.661, Nr 121, poz.769 i Nr 158, poz.1041, z 1998 r. Nr 106, poz.668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 28, poz.255 i 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz.28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz.948 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz.961, Nr 100, poz.1083, Nr 111, poz. l193, Nr 113, poz.1207, Nr 126, poz.1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz.1407, z 2002 r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 39Załączniki do dokumentu : zal_wykaz_jednbudzet_monms.doc zal_wykaz_jednbudzet_monms.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-09
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3593 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.