nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniająceDz.U.03.195.1909

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Na podstawie art. 57 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166 poz. 1609) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Ustala się:
  1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2) wykaz leków uzupełniających:
    a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
    b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.


§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 28, poz. 272 i Nr 88, poz. 799).


§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833)Załączniki do dokumentu : objasnienia_wykazlekow_podst_i_uzup.doc objasnienia_wykazlekow_podst_i_uzup.zip zal1_wykazlekow_podst_i_uzup.doc zal1_wykazlekow_podst_i_uzup.zip zal2_wykazlekow_podst_i_uzup.doc zal2_wykazlekow_podst_i_uzup.zip zal3_wykazlekow_podst_i_uzup.doc zal3_wykazlekow_podst_i_uzup.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-10-29
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 31184 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.