nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnościąDz.U.03.195.1908

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166 poz. 1609) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte:
  1) nowotwory złośliwe, w tym również:
    a) raka piersi i raka trzonu macicy, raka piersi w II rzucie hormonoterapii,
    b) raka prostaty,
    c) neutropenię w chorobach nowotworowych,
    d) przerzutów osteolitycznych w chorobach nowotworowych;
  2) schizofrenię oporną na leczenie;
  3) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe;
  4) chorobę Alzheimera;
  5) padaczkę, w tym również - padaczkę oporną na leczenie;
  6) chorobę i zespół Parkinsona;
  7) miastenię;
  8) stwardnienie zanikowe boczne;
  9) stwardnienie rozsiane;
  10) astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne;
  11) cukrzycę;
  12) mukowiscydozę;
  13) fenyloketonurię;
  14) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe;
  15) akromegalię;
  16) moczówkę prostą przysadkową;
  17) gruźlicę, w tym również - gruźlicę wielolekooporną i i inne mykobakteriozy;
  18) osteoporozę;
  19) niedoczynność tarczycy;
  20) jaskrę;
  21) przewlekłe owrzodzenia.


§ 2.

Ustala się wykaz leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1:
  1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.


§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 28, poz. 273 i Nr 88, poz. 801).


§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia( Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : objasnienie_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.doc objasnienie_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.zip zal1_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.doc zal1_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.zip zal2_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.doc zal2_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.zip zal3_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.doc zal3_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.zip zal4_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.doc zal4_wykazlekow_bezplatnie_ryczalt_czodpl.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-10-29
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 21078 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.