nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broniDz.U.03.194.1905

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 3 listopada 2003 r.
w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 74 poz. 676, z 2002 r. Nr 117, poz.1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Ustala się wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2004 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia ............. (poz. .....)


Wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychicznego, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.


1. Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi.

2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu.

3. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe.

4. Zaburzenia nastroju (afektywne)

5. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

6. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi.

7. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.

8. Upośledzenie umysłowe.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-03
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4952 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.