nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rokDz.Urz.MZ.03.8.77

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 sierpnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.


Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 64) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załączniki do dokumentu : zal_zmplanfinansowynfz_2003.xls zal_zmplanfinansowynfz_2003.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-08-05
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 14316 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.