nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczneDz.U.03.195.1911

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 12 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.


Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 i z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Ustala się ceny urzędowe hurtowe i detaliczne na leki i wyroby medyczne objęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia:
  1) wykazem leków podstawowych i uzupełniających;
  2) wykazem leków i wyrobów medycznych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w związku z chorobami zakaźnymi lub psychicznymi, upośledzeniem umysłowym oraz niektórymi chorobami przewlekłymi, wrodzonymi lub nabytymi;
- w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.


§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne ( Dz. U. Nr 29, poz. 274, Nr 88, poz. 802, Nr 105, poz. 935 i Nr 191, poz. 1601).


§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r.

MINISTER ZDROWIA


W POROZUMIENIU:

MINISTER FINANSÓW

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 93, poz. 833)Załączniki do dokumentu : zal_cenyurzedowe_hurtdetal.doc zal_cenyurzedowe_hurtdetal.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-12
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 15902 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.