nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia marż hurtowych i detalicznych, przyjętych do ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych leków i wyrobów medycznychOBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie ogłoszenia marż hurtowych i detalicznych, przyjętych do ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych leków i wyrobów medycznych.


Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 i z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) ogłasza się co następuje:


§ 1.

Ustala się marże hurtowe i detaliczne, przyjęte do ustalania urzędowych cen hurtowych i detalicznych leków i wyrobów medycznych objętych wykazami, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, które są określone w załączniku do obwieszczenia.


§ 2.

Traci moc obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia marż hurtowych i detalicznych, przyjętych do ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych (Dz. Urz. MZ. Nr 4, poz. 17).


§ 3.

Obwieszczenie wchodzi z życie z dniem 1 grudnia 2003 r.

MINISTER ZDROWIA

Załączniki do dokumentu : zal_obw_marze.doc zal_obw_marze.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-13
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8683 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.