nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.2.22

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie ZdrowiaNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra.".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4383 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.