nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Porozumienie zmieniające Porozumienie zawarte między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotykówD.Urz.MZ.04.2.23

POROZUMIENIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
zmieniające Porozumienie zawarte między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków


§ 1

W porozumieniu zawartym między Ministrem Zdrowia a Dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie Regulaminu zatwierdzania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków (Dz. Urz. MZ. z 2002 r. Nr 4 poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.”;
2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załącznikach do niniejszego porozumienia.”
§ 2

Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Minister Zdrowia

Dyrektor
Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania NarkomaniiZałącznik nr 1 Regulamin zatrudniania i certyfikowania programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Załącznik nr 2 Zakres kompetencji zawodowych instruktora terapii uzależnień oraz minimalna podstawa programowa specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Instruktora Terapi Uzależnień

załącznik nr 3 Zakres kompetencji zawodowych specjalisty terapii uzależnień oraz minimalna podstawa programowa specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień

Załączniki 4 i 5
plik w formacie *rtf
plik w formacie *zipZałączniki do dokumentu : zal_kryt_szkol_26_02_2004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4151 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.