nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych".Dz.Urz.MZ.04.2.21

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych".


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych" (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 62) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Wiktor Masłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) Krzysztof Warzocha - Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
b) Magdalena Łętowska - Krajowy Specjalista w dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej,
c) Halina Seyfried - przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
d) Wojciech Figiel - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
e) sekretarz Zespołu - Wiesława Kaczorowska - główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia."
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrzenia propozycji będącej częścią projektu okołooffsetowego "Wdrażanie systemu pobierania krwi i stworzenie banku produktów krwiopochodnych"
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4505 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.