nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r.Dz.U.04.218.2216

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki
w 2005 r.


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłatę za:
1) krew;
2) poszczególne składniki krwi
- wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, których wysokość określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki (Dz. U. Nr 159, poz. 1666).
Załącznik

do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 września 2004 r.


Wysokość opłat za krew pełną
i poszczególne składniki krwi w 2005 r.

(za 1 jednostkę)

1. krew pełna konserwowana

- 220 zł

2. koncentrat krwinek czerwonych (KKCz)

- 125 zł

3. osocze świeżo mrożone z krwi pełnej (FFP)

- 90 zł

4. 200 ml osocza świeżo mrożonego z aferezy (FFP z aferezy)

- 107 zł

5. koncentrat krwinek płytkowych z aferezy (KKP-Af)

- 900 zł

6. koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej wchodzący w skład preparatu zlewanego (ZlKKP)

- 60 zł

7. koncentrat granulocytarny

- 1250 zł


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5160 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.