nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rokDz.Urz.MZ.04.13.111
zmienione Dz.Urz.Mz.05.01.01
Dz.Urz.MZ.05.04.13
Dz.Urz.MZ.05.06.18
Dz.Urz.MZ.05.07.26
Dz.Urz.MZ.05.09.42
Dz.Urz.MZ.05.11.47
Dz.Urz.MZ.05.13.57
Dz.Urz.MZ.05.15.71
Dz.Urz.MZ.05.16.86
Dz.Urz.MZ.05.19.109


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok


Na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz.177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i poz. 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 187, poz. 1925) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

MINISTER ZDROWIA
Załączniki do dokumentu : pl_fin_nfz_2005_30092004.xls pl_fin_nfz_2005_30092004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 26027 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.