nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.03.2.23

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 marca 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 22 i Nr 5, poz. 35) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Sekretarz Stanu;
2) wiceprzewodniczący - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych;
3) członkowie:
- Główny Inspektor Sanitarny,
- Główny Inspektor Farmaceutyczny,
- Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,
- Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej,
- Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Dyrektor Departamentu Prawnego,
- Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
- Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Dyrektor Biura Kadr,
- Dyrektor Biura Prasy i Promocji,
- Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 marca 2001 r.
w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3294 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.