nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w ZabrzuDz.Urz.MZ.02.03.05
zmiana z dnia 12 października 2005 r.
Dz.Urz.MZ.02.07.26
Dz.Urz.MZ.02.11.65
Dz.Urz.MZ.03.11.98


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1384 i Nr 128, poz. 1407) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w składzie:
1) przewodniczący: Waldemar Deszczyński przedstawiciel Ministra Zdrowia,
2) członkowie:
a) Władysław Puzon - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
b) Krystyna Płukis - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
c) Jerzy Kisielewski - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
d) prof. dr hab. med. Józef Dzielicki - przedstawiciel rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
e) dr med. Krystian Frey - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
f) Maria Brzezińska - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-02-15
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5255 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.