nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegiDz.U.04.263.2625

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Krwią rzadkiej grupy jest krew, na której składnikach nie występują antygeny stwierdzane u więcej niż 95% populacji ludzkiej, z układów grupowych: ABO, Rh, Kell, Kidd, Duffy, MNS, LW, Gerbich, P, Lewis, Lutheran, I, Diego, Yt, Xg, Scianna, Dombrock, Colton, Chido/Rodgers, Cromer, Knops, Indian, HLA, HPA, NA, oraz brak jest antygenów Vel, Lan i Sda.

§ 2.

Zabieg uodpornienia dawcy lub inne zabiegi przed pobraniem krwi, wykonuje się w celu uzyskania:
1) surowic diagnostycznych służących do oznaczania antygenu D z układu Rh;
2) osocza w celu wytworzenia leczniczych produktów krwiopochodnych, takich jak w szczególności immunoglobuliny anty-RhD i anty-HBs.

§ 3.

Dawcom krwi rzadkich grup, o których mowa w § 1, przysługuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości:

§ 4.

Dawcom, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom przed pobraniem krwi w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza, o których mowa w § 2, przysługuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości:
1) za 1 litr pobranej krwi - 130 zł;
2) za 1 litr pobranego osocza - 170 zł;
3) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł.
1) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł;
2) za 1 litr osocza pobranego od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 280 zł;
3) za zabieg uodpornienia dawców, o których mowa w pkt 1 i 2:
a) pierwszy - 20 zł,
b) każdy kolejny - 10 zł;
4) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł;
5) za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

§ 5.

Należność z tytułu ekwiwalentu pieniężnego, o której mowa w § 3 i 4, wypłaca dawcy krwi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, która dokonała pobrania krwi rzadkiej grupy albo wykonała zabieg uodpornienia lub inny zabieg poprzedzający pobranie krwi lub osocza.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2).

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 60, poz. 652).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8232 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.