nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego zmieniający komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r.Dz.Urz.MZ.05.08.37

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 13 czerwca 2005 r.
zmieniający komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r.Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz.1384, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 11) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego komunikatu.

§ 2.

Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Sanitarny


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 rokuZałączniki do dokumentu : zal_komu_gis_szczepienia_13062005.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11153 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.