nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województwRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r.w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.05.152.1271
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu sprawozdań okresowych i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz minimalnego zakresu zbiorczych informacji i sposobu ich przekazywania wojewodom i sejmikom województw, oraz rodzajów wykorzystywanych nośników informacji i wzorów dokumentów
projekt przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 grudnia 2004 roku


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7244 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.