nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy ZdrojuDz.Urz.MZ.05.14.70

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1

z dnia 10 października 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu
Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 maja z 2005 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum medycznemu w Polanicy Zdroju (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 27) § 12 otrzymuje brzmienie:
„1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
1) oddziały szpitalne: chirurgii plastycznej, urologii, okulistyki, rehabilitacji, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i naczyniowej, położniczo-ginekologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, neurologicznym, otolaryngologiczny, intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć, stacji dializ;
2) poradnie specjalistyczne: ortopedyczna, chirurgii plastycznej, nefrologiczna, ginekologiczno – położnicza, ortodontyczna, chirurgii ogólnej, okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, rehabilitacji, foniatryczna, logopedyczna, urologiczna, kardiologiczna, leczenia bólu, angiologiczna;
3) pion administracyjny i komórki zaplecza technicznego.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w regulaminie porządkowym.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 679, Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 1011, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, oraz z 2004 Nr 210, 2135, Nr 273, poz.2703.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja z 2005 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5884 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.