nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia PodyplomowegoDz.Urz.MZ.05.16.82

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 października 2005 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia PodyplomowegoNa podstawie art. 253 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo – dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego” (Dz. U. Nr 29, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1


Statutowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadaje się brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2


Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1996 r. w sprawie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zmieniane zarządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. i z dnia 3 lutego 2003 r.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Załączniki do dokumentu : statut_cmkp131005.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4919 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.