nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej PolskiejDz.Urz.MZ.05.16.87

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 10.10.2005 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej PolskiejNa podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U.Nr 126, poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 896) ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Wykaz przedstawia stan na dzień 30 czerwca 2005 r.

Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4404 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.