nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi zgłoszone do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem albo wpisem do rejestru oraz zmian w dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu biobójczego1. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
2. Państwowy Zakład Higieny
3. Instytut Przemysłu Organicznego
4. Główny Inspektor Sanitarny
5. Rządowe Centrum Legislacji
6. Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości
7. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
8. Minister Finansów
9. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
10. Minister Sportu
11. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
12. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
13. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
14. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15. Minister Środowiska
16. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
17. Minister Spraw Zagranicznych
18. Ministerstwo Edukacji i Nauki
19. Minister Pracy i Polityki Społecznej
20. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
21. Ministerstwo Sprawiedliwości
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6656 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.