nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie o danych gromadzonych przez świadczeniodawcówUwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia w trakcie uzgodnien zewnętrznych

WprowadzenieStosownie do postanowień § 12 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) Minister Zdrowia przekazał projekty rozporządzeń wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm):

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ( załącznik 1). Załącznik nr 8 do tego rozporzadzenia dotyczy opisów komunikatów XML

zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U. Nr 152, poz. 1271i Nr 226, poz. 2249) ( załącznik 2);

materiały uzupełniające dotyczące proponowanego zakresu danych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wojewodom i marszałkom województw ( załącznik 3);

do uzgodnień zewnętrznych z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag (również w formie elektronicznej) w terminie do dnia 12 czerwca 2006 roku. Wyznaczenie tak krótkiego terminu do zgłaszania uwag spowodowane jest faktem, iż projektowana regulacja powinna wejść w życie najpóźniej w dniu 30 czerwca 2006r.

Uwagi i propozycje na temat przedstawionych dokumentów prosimy przesyłać na adres: rozp_o_danych.
Archiwum
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11002 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.