nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów na rok akademicki 2006/2007 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowiaKOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia limitu stypendiów na rok akademicki 2006/2007 dla osób podejmujących studia, uczestniczących w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowiaNa podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) ogłaszam, że w roku akademickim 2006/2007 liczba stypendiów przyznanych cudzoziemcom będących stypendystami strony polskiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego ds. zdrowia nie może przekroczyć:
1) dla osób podejmujących jednolite studia magisterskie:
- 16 stypendiów
2) dla osób podejmujących studia podyplomowe w zakresie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz studiów doktoranckich:
- 25 stypendiów

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5798 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.