nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2. Polska Izba Ubezpieczeń
3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
4. Rzecznik Ubezpueczeniowy
5. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pismo z dnia 5 września 2006 r.
6. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A.]
7. "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
8. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
9. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
10. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pismo z dnia 31 sierpnia 2006 r.
11. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13. Wojewoda Lubelski
14. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
15. Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych RP
16. Wojewoda Lubuski
17. Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego
18. Wojewoda Wielkopolski
19. Minister Sprawieldliwości
20. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

[ 1 ]   [ 2 ]

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5987 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.