nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia o sprostowaniu błęduDz.Urz.MZ.06.17.90
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 grudnia 2006 r.
o sprostowaniu błędu


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145, poz. 1050.) w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 85) w załączniku „Wykaz jednostek, dla których w budżecie 2006 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji (w złotych)”, w tabeli w kolumnie 1 „ Uczelnie medyczne”, w wierszu 9, zamiast wyrazów ”Morska Akademia Medyczna w Szczecinie” powinny być wyrazy „Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie”.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-12-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4159 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.