nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako środki spożywcze, wzoru powiadomienia oraz metod obliczania kosztów związanych z wydaniem opinii o tych produktach1. Rządowe Centrum Legislacji
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Instytut Żywności i Żywienia
4. Państwowy Zakład Higieny
5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
7. Minister Gospodarki
8. Minister Finansów
9. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
10. Minister Środowiska
11. Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
12. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5258 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.