nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralneDz.Urz.MZ.07.06.21

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne1)


Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) obwieszcza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

§ 2.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Sanitarny
1) Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. WE L 229 z 30.08.1980, str. 1,z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 6, str. 50, z późn. zm.).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12698 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.