nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających rozporządzenia:w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju
w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej
w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
2. Minister Pracy i Polityki Społecznej
3. Internauta
4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5. Minister Finansów
6. Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
7. Rządowe Centrum Legislacji
8. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
9. Minister Środowiska
10. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11. Ministerstwo Sprawiedliwości
12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
14. Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
15. Rektor Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach
16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo nr DP-I-0232-369/07/JG
17. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo nr DP-I-0232-370/07/SSz
18. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo nr DP-I-0232-371/07/PK
19. Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego
w Lublinie
20. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy SpołecznejZestawienie uwag
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7035 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.