nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotnejDz.Urz.MZ.07.13.69 → z dnia 10 września 2007 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.5.36
Dz.Urz.MZ.10.13.71


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego
w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w składzie:
1) Dagmara Korbasińska – Przewodnicząca Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Andrzej Jagiełło – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) Anita Janusz – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Aleksandra Jarosińska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5) Tomasz Kołakowski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Dorota Radziszewska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
7) Barbara Szabunia – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Zbigniew Religa1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8493 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.