nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczeniaROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 17 stycznia 2003 r.
w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia.


Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się kategorie produktów biobójczych według ogólnego zakresu przeznaczenia oraz grupy produktów biobójczych według szczegółowego przeznaczenia w danej kategorii, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER ŚRODOWISKA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz 833).

Załączniki do dokumentu : zal_kat_grup_biobojcz.doc zal_kat_grup_biobojcz.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5338 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.