nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 października 2007 r. (Nr 16,poz. 83)
Załącznik nr 1
-WZÓR-

Projekt realizacji zadania wdrożeniowego
Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

I. Strona tytułowa
1) nazwa zadania wdrożeniowego;
2) okres realizacji zadania wdrożeniowego;
3) określenie wysokości środków niezbędnych na realizację zadania wdrożeniowego, w tym środków z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, w kolejnych latach jego realizacji;
4) określenie, czy zadanie wdrożeniowe stanowi kontynuację z lat ubiegłych.

II. Opis zadania wdrożeniowego
1) cel główny zadania wdrożeniowego;
2) zdefiniowanie problemu;
3) cele szczegółowe zadania wdrożeniowego;
4) uzasadnienie realizacji zadania wdrożeniowego;
5) oczekiwane rezultaty realizacji zadania wdrożeniowego i forma ich przekazania;
6) aktualny poziom zaawansowania badań w dziedzinie zadania wdrożeniowego;
7) oczekiwane oddziaływanie rezultatów realizacji zadania wdrożeniowego;
8) ramowy harmonogram realizacji zadania wdrożeniowego;
9) ramowy kosztorys realizacji zadania wdrożeniowego, w podziale na lata i podziale na koszty rodzajowe;
10) planowane źródła finansowania:
a) budżet państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,
b) udział własny realizatorów,
c) inne;
11) sposób monitorowania skuteczności realizacji zadania wdrożeniowego.

III. Wykonawcy zadania wdrożeniowego
Charakterystyka wykonawców zadania wdrożeniowego.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2617 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.