nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporządzeń refundacyjnychZestawienia uwag do projektów rozporządzeń refundacyjnych:
1. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,
2. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
3. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
4. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością


1. Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Społeczno-Gospodarczych

2. Ministerstwo Finansów

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny

4. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

5. POLMED
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych

6. INFARMA
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych

7. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
z dnia 24.10.2007r.

8. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
z dnia 25.10.2007r.

9. POLFARMED
Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych

10. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

11. Naczelna Izba Aptekarska

12. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

13. Rządowe Centrum Legislacji
Departament Legislacyjny

14. Minister Gospodarki

15. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5.11.2007r.

16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26.10.2007r.

17. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18. Minister Środowiska

19. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20. Główny Inspektor Sanitarny

21. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

22. Federacja związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 16016 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.